Minispektrometr edukacyjny typu NEQ5

Dane techniczne NEQ-5

NEQ-5 to edukacyjny spektrometr służący do demonstarcji zjawisk następujących rezonansów:

  1. Rezonans magnetyczny jądrowy - NMR - metoda fali ciągłej
  2. Rezonans magnetyczny jądrowy - NMR - metoda impulsowa
  3. Rezonans paramagnetyczny elektronowy - EPR
  4. Rezonans kwadropulowy - NQR

Program demonstracyjny NEQ5
Dane techniczne NEQ-5


ASONIK Home Page