Miernik typu GL2M służący do pomiaru zawartości wody w liściach:

   Miernik typu GL2M służy do pomiaru stałej dielektrycznej albo zawartości wody w miękkiej i cienkiej warstwie np. w liściach.

   Urządzenie wykorzystuje tzw. impedancyjną metodę pomiarową polegającą na pomiarze impedancji fragmentu liścia o powierzchni ok. 3mm2 oraz decydującej o jakości pomiaru jego grubości w badanym obszarze. Miernik określa ją z rozdzielczością do 1mm. Na podstawie otrzymanych danych wyliczana jest stała dielektryczna badanego fragmentu liścia. Z kolei z wyznaczeniem zawartości wody związany jest dodatkowo pomiar temperatury liścia. Miernik określa ją metodą pomiaru emisji podczerwieni. Otrzymane dane pozwalają na obliczenie zawartości wody w badanym obszarze liścia.

   Uzupełnieniem jest pomiar temperatury i wilgotności względnej otaczającego powietrza. Wszystkie wymienione dane pomiarowe, będąc zwieńczeniem trwającego 2 sekundy pomiaru pokazane są na wyświetlaczu miernika.

   Sposób działania jest nieskomplikowany, polega na opuszczeniu ramienia zewnętrznego wyposażonego w wyświetlacz - powodującego uruchomienie miernika i jednoczesne dociśnięcie próbki głowicą pomiarową umieszczoną w ramieniu wewnętrznym. Ramię wewnętrzne jest opuszczane tak, by głowica sensora dotknęła powierzchnię liścia z kontrolowanym naciskiem ok. 1N i niezależnie od siły nacisku na ramię zewnętrzne.

   Miernik zasilany jest z 3 akumulatorów NiMH (ready to use) rozmiaru AAA (R3). Posiada wbudowany układ kontroli stanu akumulatorów i ich ładowania. Żródłem prądu ładującego może być dowolna ładowarka telefonu bądź tabletu, wyposażona we wtyk mikro USB oraz zapewniająca napięcie +5V i prąd minimum 100mA. Jako źródło prądu zasilającego może służyć również gniazdo USB typowego komputera.

   Miernik posiada wewnętrzną pamięć umożliwiającą zapis do 30 różnych pomiarów. Każdy pomiar może być wykonany jednokrotnie bądź z automatycznym uśrednianiem do 16 prób łącznie.

   Częścią wyposażenia jest oprogramowanie PC pozwalające na odebranie danych pomiarowych za pośrednictwem gniazda mikro USB (tego samego, które służy do ładowania akumulatorów), na analizę danych, wydruk bądź zapisanie ich w PC według typowego formatu. Oprogramowanie pozwala również na korektę czułości oraz kalibrację miernika.


Do pobrania dostępne są następujące pliki:

Instrukcja obsługi GL2M (1071kB)

Program akwizycji danych GL2M (2449kB)

ASONIK Home Page