ASONIK ECR1 Page


Co to jest ECR1 ?
Co potrafii ECR1 ?
Obszary zastosowania ECR1 ?
Walory użytkowe ECR1 ?

Co to jest ECR-1:

 1. To najmniejszy i najtańszy na rynku trójkanałowy elektrokardiorejestrator.
 2. Zasilany jest z 4 baterii LR-6, oznacza to wygodę i łatwośc stosowania w każdych warunkach.
 3. W skład kompletu wchodzą: elektrokardiorejestrator, etui, instrukcja obsługi, cztery zaciski kończynowe, przewody połączeniowe.
 4. Dodatkowe składniki wyposażenia to kabel interfejsu szeregowego do PC oraz dyskietka z programem komunikacji ECR-1 i PC.
  bateria
 5. To urządzenie które nie zastępuje lekarza.
 6. Jego podstawowe funkcje sprowadzają się do sprawnej rejestracji, przechowania i typowych obliczeń parametrów sygnału EKG, ponadto do łatwego przekazania zarejestrowanych danych:
  1. metodą optyczną za pośrednictwem wbudowanego wyświetlacza LCD,
  2. metodą modemową za pośrednictwem łącza telefonicznego,
  3. metodą analogową za pośrednictwem zewnętrznego tradycyjnego aparatu EKG w celu wydrukowania zarejestrowanego sygnału na papierze,
  4. metodą cyfrową za pośrednictwem typowego łącza transmisji szeregowej do komputera osobistego.

Powrót to MenuCo potrafi ECR-1:

 1. rejestruje 5 sekundowy sygnał EKG pobierany z trzech odprowadzeń kończynowych
  względnie sygnał z wybranej pary odprowadzeń przedsercowych;
  sylwetka
 2. zapisuje w pamięci wewnętrznej maksymalnie do 10 zarejestrowanych sygnałów;
 3. pamięta jeden dodatkowy sygnał uznany za wzorcowy;
 4. oblicza podstawowe parametry sygnału jak: puls, odcinek R-R, nierównomiernośc odcinka R-R, amplituda załamka P, amplituda załamka T, odcinek P-R, odcinek QRS, odcinek Q-T;
  referencja
 5. transmituje wybrany sygnał za pośrednictwem telefonicznego akustycznego łącza modemowego;
 6. odbiera i zapisuje sygnał akustyczny przesyłany z innego aparatu ECR-1;
  modem
 7. wyprowadza z pamięci wewnętrznej napięciowe sygnały możliwe do zarejestrowania dalej przez klasyczny elektrokardiograf;
 8. pokazuje na podświetlanym wyświetlaczu LCD sygnał w skali odpowiedniej do przyjętych standardów, tj. 5cm/s, 5cm/4s i 1cm/mV;
 9. przesyła do osobistego komputera wszelkie zarejestrowane sygnały, posiłkując się typowym dla PC łączem transmisji szeregowej;
 10. umożliwia analizę i obróbkę podstawowych parametrówsygnału EKG z pomocą PC dzięki dołączonemu oprogramowaniu.
 11. umożliwia z pomocą wyróżnionych kolorowo klawiszy wykonanie prostych operacji bez wgłębiania się w zawiłości instrukcji obsługi, te czynności to:
  1. rejestracja sygnału;
  2. wyliczenie podstawowych parametrów sygnału,
  3. realizacja akustycznej transmisji zarejestrowanego sygnału za pośrednictwem łącza telefonicznego;
  4. wyprowadzenie napięciowego sygnału w celu zapisania go na papierze klasycznego aparatu EKG.

Powrót to MenuObszary zastosowania ECR-1:

 1. użytkownik indywidualny, który jeśli współpracuje ze specjalistą może na bieżąco, za pośrednictwem łącza telefonicznego przekazywac aktualnie zarejestrowane sygnały EKG;
 2. użytkownik indywidualny, który może rejestrowac swoiste stany sercowe, by w późniejszym czasie przekazac je specjaliście;
 3. specjalista - lekarz domowy, który dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia może traktowac je jako rutynowy element wyposażenia torby lekarskiej;
 4. systemy monitorowania i wczesnego ostrzegania kardiologicznego traktujące ECR-1 jako dzierżawiony końcowy element sieci, pozwalający na łatwą rejestrację i łatwe przekazanie danych;
 5. wszędzie tam, gdzie niewielkie wymiary oraz niskie koszty urządzenia decydują o przydatności dla rejestracji sygnału EKG.

Powrót to MenuWalory użytkowe ECR-1:

 1. Z powodzeniem mieści się w każdej kieszeni;
 2. W etui mieści się zestaw wszystkich elementów niezbędnych do zarejestrowania sygnału EKG;
 3. Nie wymaga konserwacji i kalibrowania;
 4. Nie potrzebuje materiałów eksploatacyjnych jak taśmy papierowe, pisaki itp.;
 5. Przystosowany jest do wykorzystania typowyche lektrod i przewodów;
 6. Zarejestrowane sygnały pokazuje w skali typowej, przyjętej dla analizy EKG;
  bateria
 7. Wbudowany wyświetlacz LCD dzięki podświetleniu pozwala na pracę w półmroku i w ciemności;
 8. Dzięki wmontowanemu głośnikowi umożliwia współpracę ze standardową linią telefoniczną w zakresie zdalnego przesyłania informacji EKG;
 9. Współpracuje z dowolnym tradycyjnym elektrokardiografem w zakresie przesłania i drukowania zarejestrowanego sygnału EKG;
 10. Współpracuje w zakresie przesyłania danych z dowolnym komputerem osobistym;
 11. Doskonale nadaje się do pracy w charakterze podręcznego, osobistego aparatu EKG;
 12. Dzięki wielu swym możliwościom szczególnie nadaje się do pracy w systemach zdalnego monitorowania o stanie serca pacjenta;
 13. Dzięki zastosowaniu specjalnych układów nie gubi i nie zapomina zarejestrowanych informacji nawet po wyjęciu czy zużyciu baterii.

Powrót to Menu


ASONIK ECR1 Page
ASONIK Home Page